Forfatterarkiv: tm210

Travetur i Mommark søndag den 18. december 2016 kl. 13.00

Borgere i Mommark indbydes til en frisk travetur søndag den 18. december 2016.

Vi mødes hos Lars Fiskervej 14 B kl. 13.00 

 Program: Turen går langs den planlagte nye turistrute og formand Per fortæller om planerne.

Efter traveturen samles vi hos Lars  og hygger os med gløgg og æbleskiver samt en øl eller sodavand.

 Af hensyn til det afsluttende traktement, bedes tilmelding ske til Per Andersen på tlf. 21745332.

 Bestyrelsen ser frem til, at rigtig mange møder op.

Indvielse af cykelstien Mommark-Tandslet

Kl. 14.30 Arrangementet starter ved Sydals Hallen og cyklister opfordres til, at pynte deres cykler på smukkeste vis.

Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg kommune holder tale.

Kl. 15.00 Frode Sørensen klipper snoren. Vi cykler mod Mommark.

Kl. 15.30 STOP ved Fiskervej. Sønderborg Garden tager imod os.

Kl. 15.45 Sønderborg Garden fører os til Mommark Handelskostskole.

Kl. 16.00 Ringrider pølser m.m og underholdning.

Kl. 16.45 Vi cykler til Tandslet markedsplads ved købmanden.

Der er Markedsfest i Tandslet fra kl. 14.00 – 21.00

Kl. 17.30 Kåring af den bedst udklædte cyklist og bedst pyntede cykel.

Flotte præmier.

Nyt vedr. kloakering i Mommark

Foranlediget af brev fra Sønderborg Kommune skriver Palle Heinrich, d. 3/5-16,  nedenstående til Silvia Jovanovic, miljøsagsbehandler hos Sønderborg Kommune. (Se også kommunens svar nederst).

” Dejlige meddelelser i sender ud. Jeg må da et eller andet sted have misset et brev, mellem det hvor man meddelte at nu var jeres del af kloakeringen færdig, og det vedhæftede. Hvilke dato er der nu sat som seneste tilslutningsfrist i forhold til oprindeligt udmeldt, og med hvilken lovhjemmel begrundes denne ændring

Vh. Palle Heinrich “

Kommunens svar

” Hej Palle Tak for din mail. Jeg beklager forvirringen, men årsagen til at kommunen starter påbudssagerne op tidligere, er den nye bekendtgørelse om afdragsordning og minimumsfrist jf. Bekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015 Vi er nødt til at oplyse om muligheden i et varsel om påbud, sådan at grundejere, som har det økonomisk svært kan søge. Selve påbudsfristen har jeg desværre ikke oplyst om i brevet, hvilket er forkert. Kommunen giver jer 12 + 3 måneder, som vi normalt giver efter et år. Dvs. jeres frist for tilslutning være engang til marts 2017. Jeg håber det giver mening ellers er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune Vand & Natur

Silvia Jovanovic

Miljøsagsbehandler

Referat Generalforsamling Mommark Landsbylaug 31/3-2016

Velkomst
Palle Heinrich valgt til ordstyrer
Formandens beretning
April – Hold Naturen Ren-dag og 20-25 personer var mødt op til en god dag.
August – anlæggelse af cykelsti fra Sarupvej til Tandslet. Indvielse d. 27 maj 2016
24 September – Borgermøde for ny udviklingsplan. Ca. 40 deltagere.
4-8 November – 2 deltagere fra landsbylauget på landsbyhøjskole på Gråsten Landbrugsskole. Deltagerne fik en masse gode ideer og inspiration til laugets videre arbejde.
Herunder et borde og bænke-projekt
12 November – Besøg fra kommunen af Thomas Japp og Jens Chr. Mikkelsen i forbindelse med projekt natursti langs Fiskervej
Fremlæggelse af årsrapport
Godkendt uden nævneværdige anmærkninger
Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Fra bestyrelsen er følgende på valg
Per Andersen og Jette Christensen – begge genvalgt!
Suppleant
Søren Rasmussen valgt.
Revisorer
HC og Palle Heinrich valgt
Laugets fremtidige arbejde
Borde og bænke-projekt
Natursti lang Fiskervej
Hold Naturen Ren-dag d. 10/4-16 kl. 10.00 ved Handels Højskolen
Afholde traveture/vandreture
Afholde sociale sammenkomster
Som eksempel nævnes ”Bier Um Vier” i Smøl
Yde bidrag til et bord for Mommarks borgere ved fest på havnen.
Eventuelt
Afholdelse af et loppemarked med formål at skabe aktivitet i området, samt skabe en indtægt til Landsbylauget
Ønske om kontakt til kommunen omkring reparationer af vejkanter på Fiskervej og generelt tilstanden af Dalmose.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag d. 31 marts 2016 kl. 19.30 på Mommark Marina

Dagsorden
• Velkomst – Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning v. Per Andersen, Formand
• Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse v. Hanne Henningsen
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
• Fra bestyrelsen er følgende på valg
• Jette L. S. Christensen – modtager genvalg
• Per K. Andersen – modtager genvalg
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 2 revisorer
• Laugets fremtidige arbejde
• Eventuelt

Afslutning med et lille traktement

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest d. 17 marts 2016 være i hænde hos:
• Formand Per Andersen, Fiskervej 37, tlf. 21745332
• Sekretær Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, mail lars_lodberg_larsen@hotmail.com

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område.

Vejspærringer i Mommark

Dalmose, Svennemøllevej og Fiskervej i Mommark spærres for gennemkørsel

Pga. ledningsarbejde i Mommark på Sydals bliver følgende veje spærret:

 • Dalmose: 4. maj – 15. maj
 • Svennesmøllevej: 11. maj – 22. maj
 • Fiskervej: 18. maj – 19. juni
 • Se kort her: vejspaerring_sydals_30_4

Masser af skidt – og højt humør..!

DSCN6679 (1)-2 DSCN6685 (1)-2 DSCN6693 (1)-2 DSCN6700 (1)-2Søndag formiddag klokken 10.00 den 19. april 2015 stillede en håndfuld borgere, såvel fastboende som sommerhusbeboere, sig op i køen for at iføre sig gule veste, et rundstykke og en kop kaffe, inden årets store “forårsrengøring af Mommark” kunne tage sin begyndelse. 

Det var “Gør Danmark Rent” dag, og traditionen tro var rengøring af Mommark-området ingen undtagelse. Både voksne og børn tog flittigt del i bestræbelserne, der hen over middag resulterede et gevaldigt læs ragelse og snask, indsamlet af flittige hænder og til sidst læsset tungt på formandens traktor- og vogn, inden der var tid til en lille afslutning på Mommark Marina med traktement af sandwich, sodavand og øl som tak for indsatsen.

Mommark blev rigtig rent… men da der til arrangementet i år var næsten rigeligt med mad, ville det være hyggeligt, om endnu flere kom og tog del i “forårsrengøringen” til næste år! 

Kom og vær med til “forårsrengøring” af Mommark:

Mommark Lansbylaug inviterer til

Hold Danmark Rent

i samarbejde med  www.holddanmarkrent.dk

 Vi mødes Søndag den 19. april kl. 10.00 på Mommark Marina 

til rundstykker og kaffe inden vi går i gang.

Herefter vil man blive delt ind i mindre grupper, således at der er  mulighed for at få en god sludder med hinanden undervejs.

Derudover vil man blive udstyret med trafik-veste, handsker og skraldesække.

Per Andersen (fmd.) stiller med traktor og vogn, så ingen bliver overbelastet.

Ca. kl. 13 vil vi så igen mødes på Mommark Marina, hvor der vil blive serveret sandwiches, øl og vand.

Vi håber på godt vejr og godt fremmøde!

Mvh./bestyrelsen

Mommark Lansbylaug

 

 

Referat fra Mommark Landsbylaug generalforsamling mandag den 2. marts 2015

Fremmødte : 17 borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den foreskrevne

 

DAGSORDEN:
Velkomst ved formand Per K. Andersen
og valg af dirigent: Laila Dalldorf, godkendt

 1. Formand Per K. Andersens beretning
  * den 21. april 2014 – Naturens dag med ca. 20 deltagere
  den 6. maj 2014 – Kommunen var inviteret til besigtigelse af
     Mommark området efter ønsker fra Mommark Landsbylaug
  den 10. juni 2014 – Cykel Event i samarbejde med Tandslet
     for den kommende cykelsti fra Tandslet til Mommark
 2. Forelæggelse af årsrapport, budget ved Hanne Henningsen
 3. Behandling af indkomne forslag
  Generalforsamlingen godkendte følgende af Timo Dalldorf
     indsendte forslag om tilføjelse til §7 i Vedtægter for
     Mommark Landsbylaug: “
  Ved stemmeberettigelse på
     generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med
     folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de
     af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer”.
 4. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  Eigil S. Madsen, valgt
  * Lars Larsen, valgt
  Leif Petersen, valgt
 5. Valg af suppleant
  John Nissen, valgt
 6. Laugets fremtidige arbejde ved Per K. Andersen
  Holde fast i den positive kontakt og dialog med Kommunen,
     som Mommark Landsbylaug har fået opbygget.
  Planlægning, samt indvielse af den kommende cykelsti fra
     Mommark til Tandslet
  Hold Naturen Ren Dag
  Mommark Awten

  Formanden ønsker forslag/ønsker fra borgerne. Han forklarede endvidere, at Mommark området evt. bliver en del af kommende længere alsisk ridesti. Gav også udtryk for, at man vil søge at styrke samarbejdet med de andre Landsbylaug på Sydals.

 7. Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhuse
  Her var der ikke den store tilslutning fra de fremmødte, dog
     vil bestyrelsen tage det med på sin dagsorden.
 8. Per K. Andersen takker Lis, H.C., Jens, Laila og Hanne for et rigtig godt samarbejde og byder ved samme lejlighed de nye bestyrelses-medlemmer velkommen til arbejdet.

   

  Da ikke alle nye bestyrelsesmedlemmer er til stede, kan konstituering ikke laves på dagen/aftenen.

 

Referent/sekretær
Jette

 

——————————- 

 

På et bestyrelsesmøde den 11. marts 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand:
Per K. Andersen, Fiskervej 37, Mommark
mobil: 21745332, mail: kortbekandersen@hotmail.com

 

Næstformand/webmaster:
Eigil S. Madsen, Dalmose 1 , Mommark
mobil: 40320884, mail: madspart@mac.com

 

Kasserer:
Hanne Henningsen, Sarupvej 25, Mommark
mobil: 21747199, mail: hh@ihrevision.com

 

Sekretær:
Jette Linaa Schou Christensen, Fiskervej 31, Mommark
mobil: 23609960, mail: linaa68@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Leif Petersen, Tandsellevej 2, Tandselle
mobil: 23462237, mail: lp.tandselle@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, Mommark
mobil: 28944295, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com

 

Suppleant:
John Nissen, Mommarkvej 409, Mommark
mobil: 30234782, mail: aka_nanok@yahoo.com