Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.20/2/14

Der var 18 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt. 

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen – klik her …

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:        

 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg
 • Hanne Henningsen, modtager genvalg og vælges.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg og vælges.
 • Jette L. S. Christensen, modtager genvalg og vælges.

Bestyrelsen foreslår H.C. Jørgensen – H. C. Jørgensen, modtager valg og vælges.

Bestyrelsen foreslår Laila P. Dalldorf – Laila P. Dalldorf, modtager valg og vælges.

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller – klik her …

 1. Eventuelt

En borger spørger, med hvilken begrundelse Lis Godbersen kan sidde i bestyrelsen: Svaret fra bestyrelsen er, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, idet der står, at medlemmer kan godkendes grundet deres interesse for Mommark. Borgeren er ikke enig, og bestyrelsen foreslår at spørgsmålet forelægges en jurist.

Efterfølgende har bestyrelsen været i kontakt med Holger Lei, jurist ved Sønderborg kommune, der har givet følgende svar på ovenstående:

Ifølge dem (§ 4) er man medlem, hvis man har postadresse indenfor det afgrænsede område, der er omtalt i § 1 (“se kort“)  – Hvis ikke man er omfattet heraf er det bestyrelsen, der iflg. samme bestemmelse afgør, om man kan optages som medlem.
Hvis man er medlem, 1) enten postadresse, eller 2) er godkendt af bestyrelsen), har man adgang til generalforsamlingen og er blandt den kreds, der kan vælges til bestyrelsen og er dermed stemmeberettiget.

En borger spørger, hvor langt strækker Mommark Landsbylaug sig: Svaret bliver vist på et kort.

En borger spørger, om alle sommerhusejere ikke skal inviteres med: Svaret er, at vi prioriterer at servicere Mommark borgere og borgere tæt på Mommark, eksempelvis Tandselle.

En borger spørger omkring samarbejdet med Mommark Marina: Svaret er at det fungerer godt.

En borger giver bestyrelsen ros og der lyder klapsalver.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Mike for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med pålægsbrød og kaffe

Sekretær  Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Der arbejdes stadig på en cykelsti fra Mommark til Tandslet 2,3 km lang. Mommark Landsbylaug er blevet kontaktet af Landsbygruppen i Tandslet og Lysabild, da de gerne vil bakke op omkring projektet og gerne vil samarbejde med os. 

Vi arbejder på at etablere en natursti i sommerhus områderne.

Hold Naturen Ren Dag, den 27/4/14

Vi ønsker en reparation af Fiskervej, bedre vedligehold og vil kontakte borgmesteren og formanden for Teknisk forvaltning.

De forslag kom frem under Borgermødet 5/11/13 arbejdes der videre på, Landsbylauget arbejder 1 år endnu, så må vi se om vi kan eller vil køre videre, for vi mangler opbakning fra borgerne.

Bestyrelsens beretning ved Per Andersen

Per fortæller lidt om arrangementer der har været i årets løb:

20/4/13 Hold Naturen Ren, 26 fremmødte og der blev budt på pølser og drikkevarer.

5/11/13 Borgermøde på Mommark Marina, 40 fremmødte og vi havde en meget god og livlig debat aften.

24/11/13 Indvielse af natursti, 14 fremmødte og der blev budt på gløgg og æbleskiver.

Indsamling af underskrifter til støtte for cykelsti fra Mommark til Tandslet er oppe på 892.

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:           

 • Hanne Henningsen, modtager genvalg.
 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg.
 • Jette L.S.Christensen, modtager genvalg.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg.
 • H.C.Jørgensen, modtager genvalg. 

6.   Valg af 2 revisorer
7.   Laugets fremtidige arbejde
8.   Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 6. februar 2014.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Husk at medbringe sedler med underskrifter til cykelsti eller aflever dem hos Per Andersen eller Jette L. S. Christensen senest den 20. februar 2014

 

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.18/2/13

Dagsorden

Der var 10 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer 

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt.

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen (læs her)

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

Bent Mørk, modtager ikke genvalg

Lis Godbersen, modtager genvalg og vælges.

Jens Chr. Jensen, modtager genvalg og vælges.

H.C. Jørgensen, forsætter som suppleant

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay,  Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen, Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller (læs her)

 1. Eventuelt

Jan Kay spørger hvorfor Lauget har givet en gave til Tandslet Naturlegeplads

Eigil Madsen foreslår at invitere sommerhusejerne med i Lauget, men det skal komme som indkomne forlag.

Der laves en præsentationsrunde af bestyrelsen på forespørgsel fra borgerne Laila og Timo.

Der bliver snakket om, hvorfor folk i Mommark ikke kommer til arrangementerne.

Eigil Madsen synes ikke aktiviteter/arrangementer fremgår tydeligt nok på hjemmesiden og foreslår pjecen vedr. trampestien laves på andre sprog ud over dansk.

Der bliver foreslået at Lauget arbejder på at få en cykelsti fra Sarupvej til Tandslet.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Bent Mørk for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med brød og kaffe

Sekretær

Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Interessen ligger på natur stier og en ny vej til sommerhusområdet for, at aflaste Fiskervej. Der er en god kontakt til kommunen.

Arrangementer i 2013: Skal sommerfesten laves i september? Vandretur i maj. En lørdag i april laves Hold Naturen Ren (se på hjemmesiden)

Per fortæller hvor stor en succes det var, da der blev malet på havnen og han ønsker forslag om tiltag i Mommark og spørger hvilke ønsker folk måtte have?

Eigil Madsen synes det lyder fantastisk at Mommark Landsbylaug vil knytte tættere kontakt til sommerhusejerne og dejligt med Hold Naturen Ren Dag og han mener sommerhusejerne vil deltage. Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose vil gerne lave en legeplads, de vil stille jord til rådighed og vil gerne deltage økonomisk. Vil gerne invitere Mommark Landsbylaug til et samarbejde evt. med tilskud fra Mommark Landsbylaug og LAG. Han har allerede haft kontakt til Hede Danmark og de vil gerne hjælpe med forslag

Bestyrelsens beretning ved Per Andersen

Per fortæller lidt omkring opstarten om Mommark Landsbylaug og stiftelsen den 27.3.08 pga. havnen.

Hvad har Mommark Landsbylaug lavet det forgange år: en cykeltur (ingen tilslutning), en sommerfest (kun 11 tilmeldte så det blev aflyst), Mere Musik (der kom ikke folk nok så det kom til at koste), Indvielse af skulptur (mange fremmødte ca. 45-50 personer), Mommark Aften den første torsdag hver måned på havnen fra 19-21, Fartmåler er opsat på Mommarkvej.

Nu er havnen blevet solgt og Per synes det er en god løsning for både Mommark og Kommunen. Ser positivt på de nye ejere.

Indkaldelse til generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 18. februar 2013, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

 • Bent Mørk, modtager ikke genvalg.
 • Lis Godbersen, modtager genvalg.
 • Jens Chr. Jensen, modtager genvalg.

6. Valg af 2 revisorer

7. Laugets fremtidige arbejde

8. Eventuelt

 

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 4. februar 2013.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

 

Godt nytår!

Kære Mommark beboere, så skriver vi allerede 2013 og bestyrelsen i Mommark Landsbylaug vil hermed gerne ønske jer alle et godt nytår!

Mange af jer har sikkert læst i de lokale nyheder, at Mommark Havn er blevet solgt til et par lokale. Claus Per Elholm og  Carsten Kock overtager havnen  og campingpladsen af Sønderborg Kommune pr. 1. april. De har overfor pressen udtalt at de ønsker at beholde området som det er, og at de vil skyde et par millioner kroner i projektet.

Claus Per og Carsten har udtrykt ønske om at gå i dialog med Mommark Landsbylaug og bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med de nye ejere.
Nærmere information følger her på mommark.net så snart vi har været i dialog med de nye ejere.

Datoen for den årlige generalforsamling er fastsat til mandag d. 18. februar. Nærmere information og dagsorden husstandsomdeles inden for kort tid, og offentliggøres her på mommark.net.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d. 19. marts 2012

Referat: Mike Milther Uppdal

Deltagere: 26 borgere og 5 bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden:

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Velkomst ved formand Per Andersen.
Bent Mørk blev valgt som dirigent

2.    Bestyrelsens beretning
Per Andersen startede med at berette om det forgangne års aktiviteter der bl.a . omfattede ”Mere musik i Mommark” og en vandretur fra Mommark til Blommeskobbel.
I 2011 satte Sønderborg kommune området omkring Mommark Havn til salg, pt. er området endnu ikke solgt, Lis Godbersen har kontrakt på campingpladsen indtil d. 31. marts 2013, derefter er udsigterne for området usikkert. Per tager kontakt til kommunen og håber på en mere langsigtet plan.
I indeværende år er der pt. planlagt følgende: En cykeltur i maj, sommerfest den 2. weekend i juni, ”Mere musik i Mommark” den 2. juli samt en vandretur i oktober.

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlagde årsrapporten og budgettet der blev godkendt.
Der blev ytret ønske om at borgerne fremover kan få årsrapporten at se inden generalforsamlingen, evt. via hjemmesiden. Bestyrelsen tager dette op til overvejelse.

4.    Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fremsat af Jan Kay, se bilag 1. Forslaget nedstemt med stemmerne 16 mod 12.
b. Forslag fremsat af Eigil S. Madsen, se bilag 2. Bestyrelsen foreslår at der omdeles et brev til beboerne i Sarup for at se om disse har interesse i at blive optaget i Mommark Landsbylaug. Forslaget vedtaget med stemmerne 24 mod 3.
c. Forslag fremsat af bestyrelsen, se bilag 3. Forslaget enstemmigt vedtaget.

5.    Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen
Lis Godbersen vælges for et år, som erstatning for Jan Kay der er udtrådt før tid. De øvrige genopstillede medlemmer vælges uden modkandidater. H.C. Jørgensen vælges som suppleant.

6.    Evt.

a. Der spørges til status på evt. fartregulering på Mommarkvej, hvor der køres ekstremt hurtigt, der er intet nyt, men da det fremgår af udviklingsplanen for Mommark, citat: ”Det skal sikres, at trafikken afvikles i en hastighed som afpasses til omgivelserne. Lauget foreslår, at der etableres en eller flere trafikchikaner på Mommarkvej fra byskilt og ned til havnen. Chikaner á la løsning på Sarupvej.” det er noget bestyrelsen arbejder videre med.

b. ”Mere musik i Mommark” afvikles lørdag den 7. juli fra kl. 14.00 til kl. 23.00, nærmere information følger.

Eigil S. Madsen foreslår at man evt. arrangerer ”Mere musik i Mommark” sammen med andre, f.eks. Sønderborghus.
Der er et stort ønske fra borgerne at der er flere siddepladser til arrangementet.

Bilag 1:
Forslagsstiller: Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark.
”Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug skal få indspillet
den nye sang om Mommark, skrevet af Helge Engelbrecht, på CD i et oplag på indtil 500 stk.
Der bevilges kr. 12.000,- til projektet.
Skulle beløbet ikke være tilstrækkeligt søges der lokale sponsorater til restfinansiering.
Indspilningen skal være gennemført inden 1. oktober 2012.
Der indspilles den allerede kendte version samt eventuelt en version hvor Helge Engelbrecht
eller anden person, mellem versene fortæller lidt om Mommark og Mommarks historie.
Jeg hjælper gerne med forslag til tekster.
CDen kan sælges til interesserede for et nærmere aftalt beløb via opslag i
sommerhusområderne, på havnen og på Laugets hjemmeside.
Der kan eventuelt ligges en smagsprøve ind på hjemmesiden.
Alle husstande under Mommark Landsbylaug får eventuelt et gratis et eksemplar.
Bestyrelsen sender en CD til alle radio- og TV stationer samt byrådet i Sønderborg kommune.
Formålet er, at skabe positiv opmærksomhed og interesse om Mommark, samt den skønne
natur vi har, for derved at trække flere turister til.
Hvis generalforsamlingen ønsker det er undertegnede gerne tovholder på projektet og
hjælper til med det praktiske.”
Bestyrelsen arrangerer, at det bliver muligt at afspille den nuværende version af sangen.
Jeg fremfører gerne selv mit forslag.
Jan Kay

Bilag 2:
Forslagsstiller: Eigil S. Madsen, Fiskervej 16, Mommark.
Kære formand – kære Landsbylaug!
Som svar på min henvendelse den 2. marts 2012 takker jeg for svaret, som formanden i dag har personligt har afgivet. Jeg kan heraf forstå, at der ikke findes noget egentligt kort som angivet i vedtægternes §1 “(se kort)” og jeg skal derfor i den anledning bede bestyrelsen om at regulere vedtægterne således, at disse er i overensstemmelse med de virkelige forhold.
Ved en sådan regulering føler jeg mig opfordret til, at bede bestyrelsen tænke både innovativt og langsigtet. Som det er blevet formanden meddelt, synes det at være helt naturligt at for eksempel også Sarup blev en del af Mommark Landsbylaug på samme vis, som Tandselle øjensynligt er det. Målet er i sig selv skal ikke være at blive store – men på den anden side også være så store, at der også i fremtiden er ildsjæle nok at tage af til bestyrelsen.
Jeg skal derfor opfordre til, at man på Mommark Landsbylaugs kommende generalforsamling behandler ovenstående to emner:
1.    Vedtage at Sarup (evt. andre?) indlemmes i Mommark Landsbylaugs geografiske område
2.    Regulere vedtægternes §1 således, at der er overensstemmelse med de virkelige forhold
Ad. 1: Man kunne måske ligefrem forestille sig, at også sommerhusområdets grundejere, der jo betaler ejendomsskat i Sønderborg Kommune, blev medlemmer af Mommark Landsbylaug. En af fordelene kunne være, at lauget herved fik indflydelse på de handlinger, som de ikke-fastboende foretager sig.
Ad. 2: Tilvejebringelsen af et områdekort ville være en smal sag og en afgrænsning af medlemsområdet burde være et “must”.
Med venlig hilsen
eigil s. madsen

Bilag 3:
Forslagsstiller: Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug
Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet