Kategoriarkiv: Mommark havn

Tillykke Mommark og hurra for det åbne demokrati!

Mommark havnByrådsmødet i Sønderborg kommune den 24. marts 2010 gav endelig den forløsning som Mommark Landsbylaug og borgerne i Mommark så længe har arbejdet på.
Med stemmerne 19 for og 12 imod besluttede byrådet at sætte gang i en renovering af havn og campingplads.

Havnen forbliver på sigt i kommunens eje og der afsættes årligt et beløb til fortsat istandsættelse og forskønnelse af havnen, ligesom der allerede i år bliver investeret de nødvendige midler i renovering af campingpladsen, så der senest den 1. maj 2010 igen bliver gæster på pladsen.

Dagens beslutning er ikke blot en sejr for det åbne demokrati, det er også en sejr for samarbejdet mellem et af kommunens landsbylaug og politikerne. Afstemningen må også give nogle politikere grund til eftertanke i deres omgang med beslutninger som vedrører samfund der ligger langt Sønderborg By.

Forventningerne i Mommark blev altså ikke gjort til skamme. Så lad os i Mommark glæde os til at maskinerne giver lyd og dermed signalerer en positiv udvikling i vores lille landsby.
Afvikling bliver nu vendt til udvikling.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463


Forventningerne stiger i Mommark

Stormøde om Mommark Havn.

Torsdag den 4. februar 2010 var Mommark Landsbylaug arrangør af et stormøde om Mommark Havn. Mødet blev afholdt i festsalen Latina på Mommark Handelskostskole.

Landsbylauget havde indbudt byrådsmedlem i Sønderborg kommune Peter Hansen (Venstre), der også er den nye formand for Miljø og Teknik og dermed den politisk ansvarlige for Mommark Havn.
Fra Planlægning i Sønderborg kommune deltog ligeledes Vivian Krøll og Sille Marcussen.

Landsbylaugets formand Jan Kay, indledte mødet med en varm velkomst til de 75 fremmødte, der havde trodset de seneste dages voldsomme snevejr og nu så frem til at høre nyt om Mommark Havn.
Formanden gav en kort orientering om tidligere aktiviteter i Mommark.
Oplysningerne var hentet i Jørgen Jacobsens bog ”og snart er alting længe siden”.
Heri står skrevet at måske har Mommark navn efter en viking der hed Mom og som måske havde en borg her hvor landsbyen nu ligger.
Der står endvidere at her i mange år har været en havn med posthus og kiosk, en kro (Mommark Færgegård), færgedrift til både Fåborg og Ærø, ligesom der også i mange år har været en jernbane.
Mommark har sågar haft en smed, en skrædder, en murermester, en købmand og en skole.
Og, det er lidt mere usikkert, der skulle angiveligt have været en galge. Så måske har der også været en bøddel.

Indtil for få år siden var der 3 campingpladser i Mommark: Bellevue, Solskrænten og Mommark Camping på havnen, hvor der også i mange år var en velbesøgt restaurant.
Fælles for alle disse aktiviteter er, at de er fortid.

Det må være slut med afvikling nu.

Jan Kay opfordrede derfor alle til at arbejde sammen for, at når der i fremtiden bliver talt om Mommark, ja så bliver det med ordrerne ”Mommark i Udvikling”.

Peter Hansen startede sit indlæg med at skitsere de seneste par års historie om Mommark Havn.
Fra tiden hvor Mommark Feriecenter gik konkurs og kommunens overtagelse af området og bygningerne. Og en kort orientering om det gamle byråds mislykkede forsøg på at sælge Mommark Havn.

Peter Hansens forslag til genåbning af havn og campingplads er som følger:

MÅL
•    Nye flydebroer til sejlbåde
•    Nedbrydning af kro
•    Etablering af toilet- og badecontainer
•    Renovering af opholdsbygning
•    Løbende årlig renovering
•    Lejeaftale for hele området
•    Projektudvikling af campingdelen

Havnen bliver renoveret. Kroen/restauranten rives ned, og der etableres broer og faciliteter til ca. 70 lystbåde. Investeringer i havne er ikke omfattet af lånerammen.
I løbet af ca. 5 år skulle renoveringen af havnen være tilendebragt.
Det er vigtigt at havnen stadig er hjem for de fiskere som i dag benytter i havnen.
”Hvor der er mennesker, kommer mennesker til”.

Campingpladsen bliver genåbnet i en ”rustik” form hvor der opstilles toilet- og badevogne.
Altså bliver der ikke tale om en 5-stjernet campingplads, men en plads for naturelskere og folk som kan lide det lidt primitive campingliv.
Kiosk og café kan således fortsætte driften om end det må imødeses at det nok ikke straks bliver en guldrandet forretning.

Der udarbejdes et betinget skøde på området på f.eks. en 3-årig periode, hvor en eventuel investor kan udarbejde en ny og tilpasset lokalplan for området. Sønderborg kommune ser gerne en udvikling af området.

Investeringsplanen for kommunen udgør indledningsvis for havnen et tocifret million beløb og for det øvrige område ca. kr. 250.000,-.

Alle aktiviteter skal efter planen åbne her til foråret, senest 1. maj 2010.
Peter Hansen modtog stor applaus får forslaget og tog endvidere godt imod et forslag fra salen om at opføre en offentlig legeplads i området.

Derefter blev der åbnet for debat, og flere indlæg støttede den fremlagte plan.

Dog havde formanden for Mommark Landsbylaug ønske om, at der blev gennemført et nyt syn af restaurantbygningen, så der kan regnes på, om det fremover vil være muligt at benytte bygningen som samlingssted for borgerne i Mommark, der i dag skal køre langt hvis de ønsker større sammenkomster. Det vil ikke være usandsynligt, at der går både 5 og 6 år inden der eventuelt kommer et projekt op at stå og i den tid kan Mommark lige så godt have glæde af bygningen.
Når bygningen først er jævnet med jorden og der måske ikke kommer et nyt projekt, ja så kommer der aldrig en bygning op at stå igen.
Kommunen forventer at det måske vil koste flere hundrede tusinde at rive bygningen ned. De penge, mente Jan Kay, ville være bedre anvendt til at renovere bygningen for, og eventuelt overdrage bygningen til Landsbylauget som efterfølgende vil stå for driften.

Fakta:
Peter Hansen skal nu bruge den nærmeste tid på at forhandle enkelthederne på plads.
Der skal udarbejdes en aftale med henblik på drift af campingplads og lystbådehavn.

Mommark Landsbylaug ser frem til, at de mange planer bliver til virkelighed, og glæder sig over, at der igen kommer liv i havn og på campingplads.

Veit von Krottnaurer afrundede aftenen med en helt speciel oplevelse til publikum. På inciterende og spændende vis fremførte han kærlige og erotiske tekster af  de verdenskendte forfattere Francios Villon, Charles Bukowski og Berthold Brecht. Veit von Krottnaurers præstation gav frit spil til fantasien og tilskueren fik en intens oplevelse af kærlighed og begær.

En stor tak til Mommark Handelskostskole for lån af Latina og tak for den sponserede kaffe og kage.

Se billeder fra aftenen forneden.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

[Galleriet er ikke fundet]

Mommark Landsbylaug sætter fokus på Mommark Havn og campingplads med skuespil og stormøde

Torsdag den 4. februar 2010
Arrangementet foregår i Latina salen på Mommark Handelskostskole

Billetter skal bestilles senest d. 31. januar 2010 på tlf. 20142463 eller nedenstående formular.

Stormøde og skuespilProgram:

Kl. 19.00
Stormøde om Mommark Havn
Mød op og deltag i debatten med:

Byrådsmedlem Peter Hansen (Venstre)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget og ansvarlig for Mommark Havn

Der er nye spændende muligheder for Mommark Havn og campingplads.
Få seneste nyt og deltag i debatten.
Alle interesserede er velkommen!

Kl. 21.00
Veit von Krottnaurer
Oplev en levende og inspirerende Veit von Krottnaurer der på tysk og engelsk underholder med kærlige og lystige tekster af bl.a. Francois Villon, Charles Bukowski
og Berthold Brecht

Musik: På saxofon Jens Tolksdorf

Billetpris for stormøde & underholdning kr. 30,- incl. kaffe og kage

TV-indslag: Mommark færdig som by og havn

Efter lang tid hvor det har været næsten umuligt for Mommark Landsbylaug at få diverse medier til at fokusere på Mommark Havns forfald, har lauget nu haft besøg af TV2 Syd der har lavet et TV-indslag hvor bl.a. formand Jan Kay og næstformand Per Andersen udtaler sig om havnens forfald og problemerne med at få kommunen i tale. Klik på linket forneden for at se TV-indslaget:

http://www.tvsyd.dk/node/229099

Pressemeddelelse vedr. Mommark Havn

Pressemeddelelse
Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug ønsker at protestere mod, at Sønderborg kommune, stik imod tidligere udmeldinger, har valgt at forsøge at udleje Mommark Havn og campingplads.
Besynderligt nok er muligheden for udlejning kun tilbudt én personkreds!

Mommark Landsbylaug havde, såfremt det ikke lykkedes med et salg af Mommark Havn/campingplads inden sommerferien 2009, af Bendt Olesen fået håndslag på at vi var med i de videre forhandlinger / løsningsmodeller.
Tilsagnet blev givet på møde i Mommark marts 2009. (Se http://www.mommark.net/category/referater)

Her fastslog Bendt Olesen endvidere, at der ikke kunne blive tale om at udleje området.

Januar 2009 forelagde Landsbylauget Kommunen en plan for opstart af havn/campingplads.
Hvorfor er Landsbylauget ikke blevet tilbudt en forhandling i forbindelse med kursskiftet?

Den 25. juli sendte jeg en mail til Bendt Olesen hvori jeg protesterede mod den planlagte udlejningsmodel.
Desværre, 11 dage senere; stadig ingen reaktion fra Bendt Olesen!!

Der er kun en acceptabel løsning for området. Reetabler havn/campingplads med kommunen som ejer og udlejning/forpagtning til en person/selskab som straks genåbner aktiviteterne.

I dag vedligeholder kommunen området og forslaget til udlejer er altså ikke en nyskabelse/fordel/forbedring.
Giver denne vedligeholdelse årsag til underskud i kommunekassen? Næppe!
Argumentet er derfor ikke validt.
Et sovescenarie og et aldeles visionsløst kompromis!
Modellen afliver grundlaget for at drive kiosken/cafeen. Mommark mister jo også Ærøfærgen i 2010.

Landbylauget spørger derfor:
”Er dette en politikers sidste krampetrækning?”
”Har Bendt Olesen hele byrådet opbakning?”

Hvis kommunen fastholder udspillet, søger Landsbylauget juridisk assistance for at få prøvet denne kursændring.

I Mommark håber vi dog, at kommunen kommer på bedre tanker og går i dialog med Landsbylauget så Mommark Havn/campingplads bliver renoveret og der igen kommer liv og omsætning (læs skatteunderlag til kommunen) til gavn for lokalområdet og de turister/sommehuse som kommunen jf. kommuneplanen satser på for Mommark og Sydals.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

E-mail til Bendt Olesen vedr. Mommark Havn

Kære Bendt Olesen

Jeg reagerer på en artikel fra DR Syd(se nedenstående).

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug har helt klart den opfattelse, at såfremt du ikke lykkedes med et salg af Mommark Havn og campingplads inden sommerferien 2009, har du givet håndslag på, at så var vi (landsbylauget) automatisk med ved bordet i de videre forhandlinger/løsningsmodeller.

Det har du faktisk givet tilsagn på i forbindelse med vort møde i Mommark marts 2009!!!

Jeg ønsker derfor meget snart en tilbagemelding på den indsatte artikel.

Den løsning, der i artiklen lægges op til, er bestemt den dårligst tænkelige model for såvel Mommark som Lis Godbersen der i dag driver kiosken.

Der er, set med bestyrelsen for Mommark Landsbylaugs øjne, kun en acceptabel løsning for området og det er, som vi hele tiden har fastholdt, en re-etablering af såvel havn som campingplads og dette med kommunen som ejer og en udlejning til en person/selskab som straks genåbner aktiviteterne.

Kommentaren om, at der skal vedligeholdes græs og hække er i dag varetaget af kommunen og er altså ikke en nyskabelse/fordel/forbedring. Denne vedligeholdelse kan da realistisk set ikke være med til at skabe underskud i kommunekassen, og kan derfor heller ikke være et brugbart argument for at udleje arealet til en lejer som blot skal yde det samme og ikke engang vil blive forpligtet til straks at aktivere mulighederne, men blot skal vente på bedre tider!!

Et sovescenarie og et aldeles visionsløst kompromis!!

Må jeg derfor venligst bede dig give en kommentar/opringning snarest.

Med venlig hilsen

Mommark Landsbylaug

Jan Kay

Formand

Tlf. 20142463

Denne mail er sendt til såvel bestyrelsen for Mommark Landsbylaug som JydskeVeskysten og vil ligeledes blive offentliggjort på www.mommark.net

Skrevet af: Ellen Bollerup, Danmarks Radio

Mommark Havn skal lejes ud

24. jul. 2009 07.28 Sønderborg

Trods meget omtale mislykkedes det at sælge Mommark Havn på Sydals.

I stedet vil kommunen nu forsøge at leje havnearealet ud.

- Vi har kontakt til et selskab, der vil gå ind og leje havnearealet nu, og når så krisen letter vil selskabet forhåbentlig sætte gang i et ferieprojekt på havnen, siger formand for stategi- og planudvalget i Sønderborg kommune, Bendt Olesen til dr.dk/syd.

Havn skal ikke blive sølle
I lejeaftalen, som endnu ikke er underskrevet, er der betingelser om, at selskabet skal slå græs og hæk, så det hele ikke står og ser sølle ud.

Der vil også blive mulighed for at holde gang i kiosken på havnen og plads til lystsejlere.

- Nu må vi have afklaret, om de vil eller ikke vil investere. Hvis de ikke vil, så er det en ny situation og så må vi se, hvad der så skal ske med havnen, hvis den skal blive i kommunalt regi, siger Bendt Olesen.

Trængsel i Mommark Havn

Søndag aften den 19. juli 2009 var der trængsel i Mommark Havn.
9 lystsejlere gæstede havnen (4-5 andre både opgav besøget pga. pladsmangel) og det er snart længe siden, at der har været så stor søgning til den tidligere så attraktive havn.
Desværre for de gæstende sejlere, var havnen igen forurenet med olie eller diesel, så luften i havnebassinet har desværre ikke været den store fornøjelse at opholde sig i.

Endnu en gang vil jeg opfordre Sønderborg Byråd til at komme på banen og få bragt Mommark Havn og campingplads tilbage til tidligere tiders storhed.

Jan Kay
Svennesmølle 24, Mommark

Mere Musik i Mommark søndag den 5. juli 2009

Med sol fra en næsten skyfri himmel, og en svag vind fra nordvest, dannede Mommark Havn denne søndag rammen om Mommark Landsbylaugs første jazz-arrangement.
700-800 mennesker fik serveret flot jazz af orkestret Royal Garden Jazz Band, der består af 6 fortræffelige musikere som i 3 timer underholdt det store publikum med flere af de kendte klassikere ”Down by the Riverside, BasinStreet Blues, When you are smiling” og mange andre dejlige numre. Musikken, orkestrets humoristiske indslag og et meget medlevende publikum gjorde dagen til en succes.
Det var også en fornøjelse, at se de flotte biler og motorcykler fra Als Veteranklub, der havde valgt at gæste Mommark Havn.

Mommark Havn var dagen igennem et tilløbsstykke og mange mennesker var her for første gang i flere år, og gav udtryk for hvor dejligt det tidligere var at gæste Mommark Havn, og at det er sørgeligt som tingene har udviklet sig for havn og campingplads.

Rigtig mange publikummer ser allerede frem til næste musikarrangement fra Mommark Landsbylaug.

Mommark Landsbylaug ville med dette arrangement sætte fokus på Mommark Havn og campingplads, der tidligere var et meget søgt og afholdt udflugtsmål.
Den store tilslutning på denne dag viser, at Mommark stadig er et populært udflugtsmål trods de beskedne rammer.

Der er ikke mange steder i Danmark hvor der tilbydes havn og campingplads i et så idyllisk område.

Ejeren er Sønderborg kommune, der desværre ikke kan se de mange muligheder som såvel havn som campingplads tilbyder. Et salg har til dato været det alt afgørende for kommunen, der kun ønsker at blive fri for den forpligtelse der er med at holde indsejlingen til havnen sejlbar. Mommark Landsbylaug har derfor ikke fået mulighed for en konstruktiv dialog om en plan der skal genskabe Mommark Havn og campingplads som udflugts- og feriemål.

Det har i flere artikler i JydskeVestkysten fremgået, at Mommark Landsbylaug og Sønderborg kommune arbejder sammen på at få havn og campingplads op at stå igen. Dette er desværre ikke tilfældet, men Landsbylauget forventer snarest at få et tættere samarbejde med kommunen og vil i nær fremtid invitere de implicerede politikere til et møde i Mommark.

Så derfor kære medlemmer af Sønderborg Byråd:
Det er helt OK at tage fejl, men det er ikke i orden IKKE at indrømme sine fejl.
Det er meget sandsynligt, at færgen til Ærø flytter allerede i oktober 2009, og derefter vil kun aktiviteter fra campingplads og havn kunne skabe grundlag for Café Mommark Strand, som i dag er en hyggelig og flittigt benyttet café af både lokale og turister.
Så derfor skal der i dag lyde et klart signal til politikerne: Sid ikke længere på hænderne, men kom I arbejdstøjet og lad os igen få en velfungerende havn og campingplads, allersenest fra foråret 2010, men meget gerne før.

Der skal lyde en stor tak til såvel publikum som sponsorer og de frivillige hjælpere der fik dette arrangement til at forløbe så flot og forhåbentlig på gensyn til Mere Musik i Mommark i 2010.

Jan Kay
Formand
Mommark Landsbylaug

[Galleriet er ikke fundet]

Åbent brev til Sønderborg Byråd fra Mommark Landsbylaug

Kære Byrådsmedlem
Med dette brev ønsker bestyrelsen for Mommark Landsbylaug at orientere dig om den aktuelle situation i vores landsby. Brevet er naturligvis ment som en invitation til samarbejde om fremtiden.

Selv om brevet er skrevet den 2. april, H. C. Andersens fødselsdag, er det ikke et eventyr der her kan berettes om. Tværtimod er nedenstående fakta ret så sørgmodige.
Det eneste link til denne dato er vores håb om, at alt vil blive godt og at alle vil blive glade for den løsning som Sønderborg byråd og borgerne i Mommark forhåbentlig kan aftale i nær fremtid.

Lidt historie:

Sådan skrev Sol & Strand på internettet om Mommark Feriecenter:
Mommark på Als’ østkyst er omgivet af strand, havn, skov og kulturskatte.
Mommarks naturlige midtpunkt er den idylliske og rolige havn, som både fungerer som en fiskeri- og lystbådehavn. Atmosfæren er helt speciel og det er muligt at sidde her og spise og følge livet i havnen. På stedet findes en dagligvarebutik samt en restaurant. Lige ved siden havnen ligger Mommarks dejlige, læfyldte badestrand.
De dejlige skovområder omkring Mommark, stranden, havnen samt de mange seværdigheder og aktivitetsmuligheder i området gør Mommark til et attraktivt feriested for hele familien.

Strand
Stranden i Mommark er beliggende ved siden af havnen. Den brede sandstrand med mindre sten indbyder til badning, solbadning og leg i sandet. Vandet er roligt og stranden er delvist afskærmet af hegn og bevoksning mod baglandet.
Og således skriver EDC, også på internettet, i en salgsannonce:
Sommerhuset kan, pga. beliggenheden, med fordel anvendes til udlejning eftersom der er nem adgang til området fra Tyskland samt færge mellem Søby og Mommark Havn, hvor også Mommark Feriecenter er beliggende. Mommark havn rummer også fiskeri- og lystbådehavn og er man interesseret i lystfiskeri er det både muligt fra kysten, i vandløb og Put & take søer. Der arrangeres desuden fisketure fra havnen med den lokale fiskekutter. Øen Als har generelt meget og byde på.

Tilbage til virkeligheden:
I Mommark taler vi meget om Havnen.
Der er mange som kan huske Mommark Havn og campingplads samt restaurant som et dejligt ferieområde, et område som trak mange gæster og turister til, et område som også var til stor glæde for borgerne i Mommark. Restauranten tiltalte mange mennesker og trak gæster langvejs fra.
En tidligere restauratør har oplyst at 55-60% omsætningen i restauranten kom fra de gæstende sejlbåde.
Tidligere var området kendt og elsket under navnet ”Mommark Feriecenter”.
Så skete der en ulykkelig forandring. Restauranten lukkede. Havnen blev ikke vedligeholdt.
Campingpladsen gik i forfald. Ingen gjorde noget.
En åbenbart uundgåedelig konkurs ramte havnen, campingpladsen og restauranten.

Vi skriver nu 2009 og Sønderborg kommune er nu ejer af hele området.
Fremtiden for Mommark Havn og campingplads er lagt i hænderne på Plan- og Strategiudvalget.
Så hvad er der sket? Hvad vil der ske? Hvor vidt er kommunen med planerne for fremtiden? Vil den planlagte løsning være til gavn for borgerne i Mommark? Hvor længe kan ”måske interesserede investorer” sætte dagsordenen?
De spørgsmål er stadig åbne og her i Mommark ser vi frem til snarest at få afklaret fremtiden.
Sønderborg kommune henholder sig til en lokalplan fra 1988, en periode hvor det virkelig var populært og nødvendigt med vandlande, badelande og mange ferielejligheder.
Men hvor aktuel kan denne lokalplan siges at være i 2009?

Færgen Søby – Mommark forsvinder snart til Fynshav. Der er blevet udstykket mange sommerhusgrunde i Mommark. Ferievanerne er ikke som i 1988.
Har Sønderborg kommune tænkt over hvor store omkostninger det vil medføre at opgradere områdets infrastruktur? Kan der gennemføres et stort anlagt vand- eller badeland uden at der skal etableres cykelstier, gadelys og andet som bliver nødvendigt for blandt andet rafiksikkerheden i Mommark?
I forvejen bliver Fiskervej hårdt belastet pga. de mange sommerhuse der bygges for enden af vejen.
Mommark Landsbylaug inviterede tirsdag den 17. marts 2009 formanden for Strategi- og Planudvalget, Bendt Olesen, til Mommark.
På dette møde bekendtgjorde Bendt Olesen, at han, efter et møde med en mulig investor den 2. februar 2009, forventede at kunne sælge Mommark Havn, campingplads og kiosk inden sommer 2009.
Dog skulle vi i Mommark ikke forvente, at der blev bygget eller sat andet i gang de første par år.
Hvad denne forhåbning bunder i kan der kun gisnes om. Direkte adspurgt måtte Bendt Olesen erkende, at der ikke er aftalt et nyt møde med den hemmelige investor.

  • Skal området så stadig i flere år fremstå som faldefærdigt, ubrugeligt og som en skændsel for Mommark?
  • Kan Sønderborg byråd leve med, at alle siger: ”Hvor er det synd at der ikke sker noget her og hvor ser det forfærdeligt ud”.

Så kære byrådsmedlem: Vi borgere i Mommark ser frem til, at vi meget snart kommer i en konstruktiv dialog med kommunen og at der snarest bliver skabt grundlag for at kunne genåbne såvel campingpladsen som Mommark Havn.
Om muligt vil bestyrelsen for Mommark Landsbylaug gerne have foretræde for såvel byrådet som Strategi- og Planudvalget, hvor vi kan uddybe de muligheder som vi anser for realistisk gennemførlige.
Undertegnede modtager meget gerne såvel spørgsmål som kommentarer på formanden@mommark.net
På vegne af bestyrelsen for Mommark Landsbylaug
Formand Jan Kay


> Klik her for at hente brevet (inkl. billeder) som PDF fil <