Masser af skidt – og højt humør..!

DSCN6679 (1)-2 DSCN6685 (1)-2 DSCN6693 (1)-2 DSCN6700 (1)-2Søndag formiddag klokken 10.00 den 19. april 2015 stillede en håndfuld borgere, såvel fastboende som sommerhusbeboere, sig op i køen for at iføre sig gule veste, et rundstykke og en kop kaffe, inden årets store “forårsrengøring af Mommark” kunne tage sin begyndelse. 

Det var “Gør Danmark Rent” dag, og traditionen tro var rengøring af Mommark-området ingen undtagelse. Både voksne og børn tog flittigt del i bestræbelserne, der hen over middag resulterede et gevaldigt læs ragelse og snask, indsamlet af flittige hænder og til sidst læsset tungt på formandens traktor- og vogn, inden der var tid til en lille afslutning på Mommark Marina med traktement af sandwich, sodavand og øl som tak for indsatsen.

Mommark blev rigtig rent… men da der til arrangementet i år var næsten rigeligt med mad, ville det være hyggeligt, om endnu flere kom og tog del i “forårsrengøringen” til næste år! 

Kom og vær med til “forårsrengøring” af Mommark:

Mommark Lansbylaug inviterer til

Hold Danmark Rent

i samarbejde med  www.holddanmarkrent.dk

 Vi mødes Søndag den 19. april kl. 10.00 på Mommark Marina 

til rundstykker og kaffe inden vi går i gang.

Herefter vil man blive delt ind i mindre grupper, således at der er  mulighed for at få en god sludder med hinanden undervejs.

Derudover vil man blive udstyret med trafik-veste, handsker og skraldesække.

Per Andersen (fmd.) stiller med traktor og vogn, så ingen bliver overbelastet.

Ca. kl. 13 vil vi så igen mødes på Mommark Marina, hvor der vil blive serveret sandwiches, øl og vand.

Vi håber på godt vejr og godt fremmøde!

Mvh./bestyrelsen

Mommark Lansbylaug

 

 

Referat fra Mommark Landsbylaug generalforsamling mandag den 2. marts 2015

Fremmødte : 17 borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den foreskrevne

 

DAGSORDEN:
Velkomst ved formand Per K. Andersen
og valg af dirigent: Laila Dalldorf, godkendt

 1. Formand Per K. Andersens beretning
  * den 21. april 2014 – Naturens dag med ca. 20 deltagere
  den 6. maj 2014 – Kommunen var inviteret til besigtigelse af
     Mommark området efter ønsker fra Mommark Landsbylaug
  den 10. juni 2014 – Cykel Event i samarbejde med Tandslet
     for den kommende cykelsti fra Tandslet til Mommark
 2. Forelæggelse af årsrapport, budget ved Hanne Henningsen
 3. Behandling af indkomne forslag
  Generalforsamlingen godkendte følgende af Timo Dalldorf
     indsendte forslag om tilføjelse til §7 i Vedtægter for
     Mommark Landsbylaug: “
  Ved stemmeberettigelse på
     generalforsamlingen forstås: Borgere og virksomheder med
     folkeregisteradresse i Mommark Landsbylaugs område, samt de
     af bestyrelsen godkendte øvrige medlemmer”.
 4. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  Eigil S. Madsen, valgt
  * Lars Larsen, valgt
  Leif Petersen, valgt
 5. Valg af suppleant
  John Nissen, valgt
 6. Laugets fremtidige arbejde ved Per K. Andersen
  Holde fast i den positive kontakt og dialog med Kommunen,
     som Mommark Landsbylaug har fået opbygget.
  Planlægning, samt indvielse af den kommende cykelsti fra
     Mommark til Tandslet
  Hold Naturen Ren Dag
  Mommark Awten

  Formanden ønsker forslag/ønsker fra borgerne. Han forklarede endvidere, at Mommark området evt. bliver en del af kommende længere alsisk ridesti. Gav også udtryk for, at man vil søge at styrke samarbejdet med de andre Landsbylaug på Sydals.

 7. Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhuse
  Her var der ikke den store tilslutning fra de fremmødte, dog
     vil bestyrelsen tage det med på sin dagsorden.
 8. Per K. Andersen takker Lis, H.C., Jens, Laila og Hanne for et rigtig godt samarbejde og byder ved samme lejlighed de nye bestyrelses-medlemmer velkommen til arbejdet.

   

  Da ikke alle nye bestyrelsesmedlemmer er til stede, kan konstituering ikke laves på dagen/aftenen.

 

Referent/sekretær
Jette

 

——————————- 

 

På et bestyrelsesmøde den 11. marts 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand:
Per K. Andersen, Fiskervej 37, Mommark
mobil: 21745332, mail: kortbekandersen@hotmail.com

 

Næstformand/webmaster:
Eigil S. Madsen, Dalmose 1 , Mommark
mobil: 40320884, mail: madspart@mac.com

 

Kasserer:
Hanne Henningsen, Sarupvej 25, Mommark
mobil: 21747199, mail: hh@ihrevision.com

 

Sekretær:
Jette Linaa Schou Christensen, Fiskervej 31, Mommark
mobil: 23609960, mail: linaa68@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Leif Petersen, Tandsellevej 2, Tandselle
mobil: 23462237, mail: lp.tandselle@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:
Lars L. Larsen, Fiskervej 14b, Mommark
mobil: 28944295, mail: lars_lodberg_larsen@hotmail.com

 

Suppleant:
John Nissen, Mommarkvej 409, Mommark
mobil: 30234782, mail: aka_nanok@yahoo.com

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 2. marts 2015, kl. 19.30

I cafeen hos Mommark Marina.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1.    Velkomst – Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:    

- Lis Godbersen, modtager genvalg.
- H. C. Jørgensen, modtager genvalg
- Jens Chr. Jensen, modtager ikke genvalg.

6.    Valg af suppleant
7.    Laugets fremtidige arbejde
8.    Samarbejde med grundejerforeningerne for sommerhusene
9.    Eventuelt

Afslutning med sandwich, øl/vand, kaffe/te

Tilmelding til samt forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 16. februar 2015.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Planer for cykelsti fra Tandslet til Mommark

Mommark landsbylaug er vi glade for at det store arbejde for at få en Cykelsti
fra Tandslet til Mommark har båret frugt.

Et udvalg fra Landsbylauget har i samarbejde med Landsbygruppen Tandslet  i gennem en lang periode haft som mål at få cykelstien fra Tandslet ført ud til Mommark.

Vi har skrevet breve

Samlet underskrifter

Vi har haft politikere fra Sønderborg til kaffe.

Afholdt cykeldemo i juni hvor omkring 50 lokale borgere med politiker og formand for Teknik-og Miljøudvalget, Frode Sørensen og medlem af Teknik- og Miljøudvalget Inger Plauborg i spidsen cyklede fra Tandslet til Mommark Havn hvor underskrifterne blev overgivet med en lille tale.

Stor var glæden da Mommark Landsbylaug fik en tilbagemelding fra Inger Plauborg
om at det var gået rigtig godt på Teknik og Miljø udvalgets møde den 11 november.

 Den cykelsti som vi alle har arbejdet på at få fra Tandslet til Mommark var behandlet på mødet under punkt

7.

 

Prioritering af anlægsprojekter (cykelsti og   vejprojekter) for perioden 2015 – 2018

 og vores cykelsti er med i en cykelsti plan, som forvaltningen har lavet, allerede i 2015 med 3 mill. DKK

Referatet kan læses under følgende link: http://polweba.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=17276&file=2363_10472166&fusionid=10472165&web=2

Cykelsti fra Mommark til Tandslet

 

Vi cykler

for cykelstien

Mommark – Tandslet

 

Kom og vær med

tirsdag 10 juni kl. 16

 

Start: Sydals Hallen

 

Sammenkomst og aflevering af underskrifter ved Mommark Marina

 

Formand for Teknik og Miljø Frode Sørensen samt Inger Plauborg deltager

 

Vel mødt

 

Landsbygruppen i Tandslet og Mommark Landsbylaug

Mommark landsbylaugs venner!

Så er Mommark kommet på Facebook! Der er startet en facebookgruppe for alle venner af Mommark. Den kan bruges til at aftale spontane gåture, bytte ting , køre sammen ind til Sønderborg osv. Derudover må man meget gerne lægge fotos ind af skønne Mommark.

Facebookgruppen hedder “Mommark landsbylaugs venner“. Besøg siden ved at klikke på nedenstående link:

https://www.facebook.com/groups/mommarksvenner/

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.20/2/14

Der var 18 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt. 

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen – klik her …

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:        

 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg
 • Hanne Henningsen, modtager genvalg og vælges.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg og vælges.
 • Jette L. S. Christensen, modtager genvalg og vælges.

Bestyrelsen foreslår H.C. Jørgensen – H. C. Jørgensen, modtager valg og vælges.

Bestyrelsen foreslår Laila P. Dalldorf – Laila P. Dalldorf, modtager valg og vælges.

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller – klik her …

 1. Eventuelt

En borger spørger, med hvilken begrundelse Lis Godbersen kan sidde i bestyrelsen: Svaret fra bestyrelsen er, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, idet der står, at medlemmer kan godkendes grundet deres interesse for Mommark. Borgeren er ikke enig, og bestyrelsen foreslår at spørgsmålet forelægges en jurist.

Efterfølgende har bestyrelsen været i kontakt med Holger Lei, jurist ved Sønderborg kommune, der har givet følgende svar på ovenstående:

Ifølge dem (§ 4) er man medlem, hvis man har postadresse indenfor det afgrænsede område, der er omtalt i § 1 (“se kort“)  – Hvis ikke man er omfattet heraf er det bestyrelsen, der iflg. samme bestemmelse afgør, om man kan optages som medlem.
Hvis man er medlem, 1) enten postadresse, eller 2) er godkendt af bestyrelsen), har man adgang til generalforsamlingen og er blandt den kreds, der kan vælges til bestyrelsen og er dermed stemmeberettiget.

En borger spørger, hvor langt strækker Mommark Landsbylaug sig: Svaret bliver vist på et kort.

En borger spørger, om alle sommerhusejere ikke skal inviteres med: Svaret er, at vi prioriterer at servicere Mommark borgere og borgere tæt på Mommark, eksempelvis Tandselle.

En borger spørger omkring samarbejdet med Mommark Marina: Svaret er at det fungerer godt.

En borger giver bestyrelsen ros og der lyder klapsalver.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Mike for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med pålægsbrød og kaffe

Sekretær  Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Der arbejdes stadig på en cykelsti fra Mommark til Tandslet 2,3 km lang. Mommark Landsbylaug er blevet kontaktet af Landsbygruppen i Tandslet og Lysabild, da de gerne vil bakke op omkring projektet og gerne vil samarbejde med os. 

Vi arbejder på at etablere en natursti i sommerhus områderne.

Hold Naturen Ren Dag, den 27/4/14

Vi ønsker en reparation af Fiskervej, bedre vedligehold og vil kontakte borgmesteren og formanden for Teknisk forvaltning.

De forslag kom frem under Borgermødet 5/11/13 arbejdes der videre på, Landsbylauget arbejder 1 år endnu, så må vi se om vi kan eller vil køre videre, for vi mangler opbakning fra borgerne.

Bestyrelsens beretning ved Per Andersen

Per fortæller lidt om arrangementer der har været i årets løb:

20/4/13 Hold Naturen Ren, 26 fremmødte og der blev budt på pølser og drikkevarer.

5/11/13 Borgermøde på Mommark Marina, 40 fremmødte og vi havde en meget god og livlig debat aften.

24/11/13 Indvielse af natursti, 14 fremmødte og der blev budt på gløgg og æbleskiver.

Indsamling af underskrifter til støtte for cykelsti fra Mommark til Tandslet er oppe på 892.