Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.20/2/14

Der var 18 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt. 

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen – klik her …

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:        

 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg
 • Hanne Henningsen, modtager genvalg og vælges.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg og vælges.
 • Jette L. S. Christensen, modtager genvalg og vælges.

Bestyrelsen foreslår H.C. Jørgensen – H. C. Jørgensen, modtager valg og vælges.

Bestyrelsen foreslår Laila P. Dalldorf – Laila P. Dalldorf, modtager valg og vælges.

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller – klik her …

 1. Eventuelt

En borger spørger, med hvilken begrundelse Lis Godbersen kan sidde i bestyrelsen: Svaret fra bestyrelsen er, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, idet der står, at medlemmer kan godkendes grundet deres interesse for Mommark. Borgeren er ikke enig, og bestyrelsen foreslår at spørgsmålet forelægges en jurist.

Efterfølgende har bestyrelsen været i kontakt med Holger Lei, jurist ved Sønderborg kommune, der har givet følgende svar på ovenstående:

Ifølge dem (§ 4) er man medlem, hvis man har postadresse indenfor det afgrænsede område, der er omtalt i § 1 (“se kort“)  – Hvis ikke man er omfattet heraf er det bestyrelsen, der iflg. samme bestemmelse afgør, om man kan optages som medlem.
Hvis man er medlem, 1) enten postadresse, eller 2) er godkendt af bestyrelsen), har man adgang til generalforsamlingen og er blandt den kreds, der kan vælges til bestyrelsen og er dermed stemmeberettiget.

En borger spørger, hvor langt strækker Mommark Landsbylaug sig: Svaret bliver vist på et kort.

En borger spørger, om alle sommerhusejere ikke skal inviteres med: Svaret er, at vi prioriterer at servicere Mommark borgere og borgere tæt på Mommark, eksempelvis Tandselle.

En borger spørger omkring samarbejdet med Mommark Marina: Svaret er at det fungerer godt.

En borger giver bestyrelsen ros og der lyder klapsalver.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Mike for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med pålægsbrød og kaffe

Sekretær  Jette Linaa Schou Christensen

Laugets fremtidige arbejde ved Per Andersen

Der arbejdes stadig på en cykelsti fra Mommark til Tandslet 2,3 km lang. Mommark Landsbylaug er blevet kontaktet af Landsbygruppen i Tandslet og Lysabild, da de gerne vil bakke op omkring projektet og gerne vil samarbejde med os. 

Vi arbejder på at etablere en natursti i sommerhus områderne.

Hold Naturen Ren Dag, den 27/4/14

Vi ønsker en reparation af Fiskervej, bedre vedligehold og vil kontakte borgmesteren og formanden for Teknisk forvaltning.

De forslag kom frem under Borgermødet 5/11/13 arbejdes der videre på, Landsbylauget arbejder 1 år endnu, så må vi se om vi kan eller vil køre videre, for vi mangler opbakning fra borgerne.

Bestyrelsens beretning ved Per Andersen

Per fortæller lidt om arrangementer der har været i årets løb:

20/4/13 Hold Naturen Ren, 26 fremmødte og der blev budt på pølser og drikkevarer.

5/11/13 Borgermøde på Mommark Marina, 40 fremmødte og vi havde en meget god og livlig debat aften.

24/11/13 Indvielse af natursti, 14 fremmødte og der blev budt på gløgg og æbleskiver.

Indsamling af underskrifter til støtte for cykelsti fra Mommark til Tandslet er oppe på 892.

Hold naturen ren i Mommark

Søndag d. 27. april 2014 inviterer Mommark Landsbylaug til affaldsindsamling i Mommark. Tag familie og naboer med og vær med til at gøre Mommark pæn og ren!

Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved Mommark Handelskostskole, her inddeles de fremmødte i hold, der derefter begiver sig ud for at fjerne affald fra stranden, veje, grøfter og cykelsti.

Efter selve affaldsindsamlingen er Mommark Landsbylaug vært med pølser, brød og vand/øl.

Vel mødt!

Bindende tilmelding til Hanne Henningsen, tlf. 21747199 eller e-mail: hh@ihrevision.com

 

Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:           

 • Hanne Henningsen, modtager genvalg.
 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg.
 • Jette L.S.Christensen, modtager genvalg.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg.
 • H.C.Jørgensen, modtager genvalg. 

6.   Valg af 2 revisorer
7.   Laugets fremtidige arbejde
8.   Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 6. februar 2014.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Husk at medbringe sedler med underskrifter til cykelsti eller aflever dem hos Per Andersen eller Jette L. S. Christensen senest den 20. februar 2014

 

E-mail nyhedsbrevet virker igen!

Så er softwareplatformen til hjemmesiden blevet opdateret og vi kan igen udsende nyhedsbreve via den. Dette vil fremover ske hver gang der sker noget nyt på hjemmesiden.

Vi håber at mange får glæde af denne funktion!

Er man ikke allerede tilmeldt nyhedsbrevet, kan dette ske ved at indtaste e-mail adressen i feltet “Email *” til højre på hjemmesiden og klikke på knappen “Tilmeld!”

Vandretur d. 24. november 2013

Vandretur d. 24. november 2013Søndag den 24. november var ca. 15 voksne og børn (samt en enkelt hund) mødt op forenden af Fiskervej, for at være med til at indvie den nye vandresti fra Mommark til Sarup.

Det var et skønt solskinsvejr (med en lidt kold vind fra nord). Turen gik først til Sarup Hav og derfra til Sarup, for så til sidst at slutte på den nye vandresti til Mommark.

Dagen blev afsluttet med gløgg, saft og æbleskiver på Fiskervej.

Status på underskriftsindsamling vedr. cykelsti fra Mommark til Tandslet

Den aktuelle status på underskriftsindsamlingen vedr. muligheden for at få en cykelsti fra Mommark til Tandslet er at der er indleveret et godt stykke over 100 underskrifter. Hvilket jo må siges at være rigtig fint.

De borgere der endnu har afleveret udfyldte lister kan aflevere disse til Jette eller Per. Alternativt kan listerne også afleveres den 24/11 hvis man deltager på vandreturen den dag.

Succesfuldt borgermøde i Mommark!

Referat fra Borgermøde den 5. 11.  2013 i Mommark Landsbylaug på Mommark Marina

Godt 40 borgere mødte op , så det må vi sige er en kæmpe succes.

 1. Velkomst – Per Andersen:

Per byder velkommen og takker for, at så mange er mødt op. Det er meget vigtigt at borgerne vil bakke op omkring projektet ”cykelsti fra Mommark til Tandslet”. Dette borgermøde er sat i værk for vel at mærke, at ”gøde jorden” og uden opbakning fra borgerne kan det ikke lade sig gøre.

 1. Idéen bag cykelsti

Forud for mødet har Landsbylauget arbejdet hårdt. Der har været flere møder i Landsbyforum, debatmøde i Tandslet og et møde med Helge Larsen. Til mødet med Helge Larsen, var Inger Plauborg også indbudt, men hun meldte desværre afbud.

Der bliver delt et kort ud så vi kan se hvor cykelstien skal ligge og den skal være ca. 2 km lang.

Det er et projekt der ligger 5 til 10 år ud i fremtiden, men Landsbylauget har sendt det til Kommuneplanlægningen så det indgår i planlægningen frem til 2017.

 1. Underskrifts indsamling

Landsbylauget har lavet sedler til underskriftsindsamling og de deles ud og bliver modtaget meget positivt. Dog havde Landsbylauget lavet for lidt sedler, da vi ikke havde regnet med så stor en opbakning, men det får vi hurtigt bragt i orden og alle borgere kan få sedler og kommer i gang med at indhente underskrifter.

 1. Fremtidens Mommark

Carsten Kock fra Mommark Marina fortæller lidt om deres opstart og hvordan de forestiller sig fremtiden for Mommark Marina. Carsten vil meget gerne støtte en cykelsti fra Mommark til Tandslet, da det vil fremme turismen for området. Pælesidningskonkurrencen var en succes med ca. 5000 besøgende. Arbejder på at få Tørfisk til Mommark næste år.

Caféen er åben hele året efter aftale, ellers åbner café og campingpladsen 1. april 2014.

 1. Evt.

Vi sikker i grupper og bliver bedt om at debattere vore ønsker for Mommark. Snakken går livlig.

Gruppe 1:     Farten for bilister på Mommarkvej skal sættes ned, En cykelsti fra Mommark til Tandslet, Flere skilte på vej ind i Mommark, Et mere rent Mommark (affaldsindsamling), Gadelys på Mommarkvej, En lille legeplads, Større skraldespande ved busstoppestedet (nogle mener der afleveres affald fra sommerhusene)

Gruppe 2:     De samme ting som gruppe 1, Hvem skal vedligeholde/rengøre nuværende cykelsti?, En gangsti på Fiskervej da der er for meget trafik og de kører meget hurtigt

Gruppe 3:     De samme ting som gruppe 1, En sti fra Fiskervej ned til Handelskostskolen

Gruppe 4:     De samme ting som gruppe 1, En badebro, Jazz og musik på Mommark Marina, En byfest for de lokale i samarbejde med Mommark Marina, En tættere kontakt til politikere, En vej fra Sarupvej ned til de nye sommerhuse på Fiskervej (lige numre)

Gruppe 5:     De samme ting som gruppe 1, Gadelys på Fiskervej, En Fiskekonkurrence

 

Vandretur d.24. november 2013 med indvielse af ny vandresti for enden af Fiskervej

 

Der bliver spurgt om borgerne bruger hjemmesiden? Ja de gør, men der står ikke noget. Der bliver snakket om en E-mail kæde, hvor man modtager en E-mail når der kommer nyheder. Nogle kan ikke læse formatet på hjemmesiden. Borgerne ønsker stadig omdeling af sedler med arrangementer frem for hjemmesiden, de føler sig ikke sikker på hjemmesider.

 1. Afslutning

Dejlig kaffe med lækker kage.

Sekretær

Jette L. S. Christensen

Problemer med udsendelse af e-mail ved nyheder på hjemmesiden

Vi har desværre meget længe kæmpet med et problem der gør at hjemmesiden ikke kan udsende en e-mail med nyheder til de beboere der og har tilmeldt sig Mommark Landsbylaugs nyhedsbrev. Dette beklager vi naturligvis! Det er desværre ikke et problem vi har kunnet løse selv, da fejlen ligger hos InfoLand der administrerer den software der styrer hjemmesiden. InfoLand har længe, forgæves forsøgt at løse problemet. Nu er der dog håb forude, InfoLand opdaterer, snarest muligt, hele softwareplatformen til hjemmesiden og dette skulle løse problemet med udsendelse af e-mails.

Vi ser frem til at kunne sende jer alle nyhedsmails igen, tak for tålmodigheden.

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug