Tag-arkiv: indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 18. februar 2013, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

 • Bent Mørk, modtager ikke genvalg.
 • Lis Godbersen, modtager genvalg.
 • Jens Chr. Jensen, modtager genvalg.

6. Valg af 2 revisorer

7. Laugets fremtidige arbejde

8. Eventuelt

 

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 4. februar 2013.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

 1. Velkomst – Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet
 6. Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelse: Fra bestyrelsen er følgende på valg:   Hanne Henningsen , modtager genvalg, Per Andersen, modtager genvalg, Mike Milther Uppdal, modtager genvalg, Jette L.S. Christensen, modtager genvalg, 1 nyt bestyrelsesmedlem. Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Laugets fremtidige arbejde
 9. Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

1.Velkomst – Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Ændring af vedtægter:

§8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

6.Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:Hanne Henningsen , modtager genvalg.

Per Andersen, modtager genvalg.

Mike Milther Uppdal, modtager genvalg. Jette L.S. Christensen, modtager genvalg. 1 nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.

7.Valg af 2 revisorer

8.Laugets fremtidige arbejde

9.Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332